Pozícia: Národný koordinátor kontaktných bodov pre Horizont2020

Centrum vedecko-technických informácií SR

21.3.2017

Termín nástupu: 1. mája 2017

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): dohodou

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zastávanie pozície národného koordinátora kontaktných bodov pre rámcový EÚ pre výskum a inovácie – HORIZONT 2020.

Úlohy národného koordinátora:

 • riadiť a koordinovať sieť národných kontaktných bodov pre program Horizont2020 na Slovensku (tím 13 ľudí);
 • koordinovať spoluprácu národných kontaktných bodov a národných delegátov pre program Horizont2020;
 • koordinovať spoluprácu siete národných kontaktných bodov s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, so Slovenskou styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli;
 • komplexne pokrývať systém odborného poradenstva výskumníkom, organizáciám a podnikom pre ich zapojenie do programu Horizont 2020, vrátane vyhľadávania partnerov do projektov, poradenstva ohľadom administratívnych a finančných pravidiel programu Horizont 2020;
 • realizovať činnosti smerom k zvýšeniu informovanosti vedeckej komunity a priemyselnej sféry o možnostiach zapojenia sa do programu Horizont 2020;
 • koordinovať organizovanie informačných dní, workshopov, seminárov a školiacich aktivít;
 • spolupracovať s NCP systémami ostaných členských krajín EÚ; vrátane cezhraničných spoločných podujatí;
 • účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.


Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v dynamickom kolektíve

Príležitosti pre odborný rast

Flexibilný pracovný čas

Služobný telefón

Notebook

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

 

Vzdelanie v odbore

ľubovoľné


Jazykové znalosti

Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) - nutná podmienka!

Znalosť ďalších jazykov vítaná.


Administratívne a ekonomické znalosti

Hospodárska korešpondencia - pokročilý


Počítačové znalosti

Pokročilá znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Prehľad o slovenskom systéme výskumu a vývoja.
 • Preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji (priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj je vítaná).
 • Skúsenosť s participáciou a riadením medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja vítaná.
 • Manažérske a organizačné schopnosti, dobré komunikačné schopnosti, vrátane skúseností s komunikáciu s orgánmi Európskeho spoločenstva.
 • Preukázateľné pôsobenie na manažérskej pozícii.


Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • schopnosťou efektívne motivovať a zodpovedne viesť svoj tím k požadovaným výsledkom,
 • analytickým, logickým a technickým myslením,
 • samostatnosťou, spoľahlivosťou a zameraním sa na detail,
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v procesoch a tvoriť ich,
 • vytrvalosťou, dôslednosťou a vysokou kvalitou odvedenej práce,
 • dobrými prezentačnými schopnosťami,
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou,
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

 

Informácie o výberovom konaní

 

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europas (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) s vyznačeným obdobím práce na manažérskej/vedúcej pozícii,
 3. kópia diplomu dosiahnutého vzdelania (min. vysokoškolské II. stupňa).

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu. V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti na obsadenie danej pozície budú po ukončení 1. kola výberu oslovení za účelom prípravy koncepcie rozvoja siete národných kontaktných bodov pre Horizont2020 a jej prezentovanie na osobnom pohovore.


Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami žiadateľ pošle do 16. apríla 2017 emailom na adresu: lubomir.bilsky@cvtisr.sk


Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva, ako dotknutej osoby, sa spravujú v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Posledný update stránky: 2017-03-22 08:35