Odborný pracovník - knihovník so zameraním na informačno-komunikačné technológie

Centrum vedecko-technických informácií, 24. 9. 2014

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce

Bratislavský kraj
Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • manažment systémov pre objavovanie, vyhľadávanie, využívanie, správu a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) pre výskum a vývoj (VaV), vrátane vyhodnocovania štatistických ukazovateľov jeho využívania ako aj spätnej väzby
 • vedenie a príprava seminárov, tréningov a praktické ukážky vyhľadávania v e-zdrojoch a nadstavbových systémoch,
 • spolupráca na obsahovom napĺňaní repozitára digitálnych dokumentov CVTI SR a spolupracuje pri jeho administrácii
 • obsahová náplň webových stránok, ktoré sú v pôsobnosti Sekcie vedecká knižnica
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, materiálov publicity a materiálov príručkového charakteru
 • spolupráca na prieskumoch využívania e-zdrojov používateľmi
 • spolupráca na príprave, formovaní a realizácii projektov prioritne orientovaných na e-zdroje
 • plnenie úloh podľa pokynov nadriadeného

Ponúkaný plat

platové zaradenie podľa tabuliek platných pre rezort MŠ VVaŠ

Termín nástupu

ASAP

Iné výhody

 • odborný rast u zamestnávateľa
 • zaujímavá a pestrá pracovnú náplň
 • pracovná zmluva na plný pracovný úväzok na dobu určitú zatiaľ do 31. 10. 2015 s 3 mesačnou skúšobnou lehotou
 • možnosť práce na projektoch financovaných z fondov EÚ
 • pružná pracovná doba
 • možnosť ďalšieho odborného vzdelávania, účasť na školeniach, seminároch a konferenciách
 • možnosť publikovania v odborných časopisoch a  prednáškovej činnosti
 • dlhodobú perspektívu zamestnania
 • práca v príjemnom prostredí modernej vedeckej knižnice

Druh pracovného pomeru

hlavný pracovný pomer

Informácie pre uchádzača

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: október 2014

Od záujemcov požadujeme zaslanie pracovného životopisu (CV) a motivačný list. Vybraných kandidátov pozveme na osobný pohovor.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské, knihovník v oblasti humanitných a spoločenských vied so zameraním na informačno-komunikačné technológie (nie však programátor)

Znalosti

Odborné:

 • orientácia sa v problematike systémov pre objavovanie, vyhľadávanie, využívanie, správu a sprístupňovanie e-zdrojov pre VaV
 • praktické skúsenosti s vyhľadávaním informácií z e-zdrojov pre VaV
 • ovládanie problematiky e-zdrojov

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – aktívne (odborná terminológia)
Počítačové znalosti – používateľ, pokročilý:

Windows, MS Office, Outlook, internet

Ďalšie požiadavky na kandidáta

Požadujeme zodpovednosť, samostatnosť, aktivitu, vysoké pracovné nasadenie, spoľahlivosť, komunikatívnosť, nástup možný po dohode.

Kontakt

Centrum vedecko-technických informácií SR

Odbor elektronických informačných zdrojov

Lamačská cesta 8/A
81104 Bratislava
E-mail: michal.sliacky@cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2016-09-13 08:33