Finančný manažér - účtovník

 • Miesto práce: Bratislava
 • Termín nástupu: ihneĎ
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti


Zodpovedá za:

 • finančné riadenie v príslušnej oblasti projektu; podieľa sa na spracovaní podkladov pre finančné riadenie projektu;
 •  podieľa sa na predbežnej a priebežnej finančnej kontrole, kontroluje administratívnu časť výkazníctva zamestnancov a dodávateľov vo vzťahu k finančnému riadeniu projektu;
 • spracováva žiadosti o platbu a podpornú dokumentáciu, sleduje čerpanie rozpočtu, pripravuje podklady pre spracovanie žiadosti o zmenu za finančnú časť a odovzdáva ich hlavnému ekonómovi projektu;
 • pripravuje podklady pre správy o realizácii projektu za finančné riadenie;
 • pripravuje podklady pre kontroly a zúčastňuje sa kontrol;
 • podieľa sa na príprave a realizácii verejného obstarávania za finančné riadenie, resp. realizuje prieskumy trhu;
 • vykonáva podporné činnosti súvisiace finančným zaúčtovaním projektu;
 •  realizuje činnosti spojené s úhradou faktúr a riadnym zaúčtovaním výdavkov projektu;
 • zabezpečuje vedenie účtovníctva v rámci projektu;
 • zabezpečuje likvidáciu faktúr a iných účtovných dokladov príslušných výdavkov projektu;
 • vykonáva všetky potrebné odborné účtovnícke práce vo finančnej učtárni, ako aj na úseku evidencie zásob;
 • pripravuje podklady a pracuje v Informačnom systéme Štátnej pokladnice;
 • zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou riadenie projektu


Požiadavky na zamestnanca


Požadované vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Znalosti

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - mierne pokročilý

Administratívne a ekonomické znalosti:
Hospodárska korešpondencia - pokročilý

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Požadovaná prax

Počet rokov praxe:
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Príjemné vystupovanie, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, schopnosť zvládať stres, zmysel pre rutinnú prácu, organizačné schopnosti, flexibilita. Prehľad v legislatíve v danej oblasti (Zákonník práce, zákon o fin. kontrole a vnútornom audite, zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách a pod.), prax v oblasti implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (finančné riadenie, projektové riadenie) min. 3 roky, prax v účtovníctve.

 


 Kontakt


Mgr. Katarína Hudecová

katarina.hudecova@cvtisr.sk

0918 842 522

 

Posledný update stránky: 2014-08-04 10:21