Kontrakty

  • KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky pre rok 2019  pdf
     
Posledný update stránky: 2019-03-28 16:12