Úr(MŠVVŠ SR) 1 - 01

Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Zisťované ukazovatele
:
Počet registrovaných úrazov podľa druhu, zdroje a príčiny úrazov žiakov a študentov.

Spravodajské jednotky: všetky školy/šz zaradené do siete škôl,
vysoké školy
 
Dátum zisťovania: priebežne  
Spôsob vyplnenia: webaplikácia  
Gestor výkazu MŠVVaŠ SR  
Milan Mikula 02/5937 4391 milan.mikula@minedu.sk
Súbory na stiahnutie:    
UR1_01.PDF formulár výkazu (PDF)  
SMERUR.DOC
SMERUR.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu (WORD, PDF) pre spravodajské jednotky
ZDROJE_PRICINY.DOC
ZDROJE_PRICINY.PDF
komentár ku klasifikácii zdrojov a príčin pracovných úrazov (WORD, PDF) pre spravodajské jednotky
Stránka webaplikácie http://web.uips.sk/urazy  
Posledný update stránky: 2022-05-30 13:15