Škol(MŠVVŠ SR) 31 - 92

Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Zisťované ukazovatele
:
Telovýchovné zariadenia podľa typu a vlastníctva. Vypĺňajú základné, stredné a vysoké školy.

Spravodajské jednotky: základné, stredné, vysoké školy  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

20. 1.

Upozornenie: s ohľadom na situáciu s CORONOU sa mení termín spracovania resp. doručenia výkazu do 26.1.2021.
S ohľadom na prácu z domu (Home Office), v prípade Vašich dotazov nás kontaktujte na mailových adresách.
Ďakujeme

 
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja - ZŠ a SŠ
CVTI SR Bratislava - VŠ
 
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Berta Petríková 02/69 295 601 berta.petrikova@cvtisr.sk

Súbory na stiahnutie
   

SV31_92.PDF

SV31_92.XLS

formulár výkazu (PDF)

formulát výkazu (xls) - pre pomocné účely

pre spravodajské jednotky
SMER31.DOC
SMER31.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
WEB aplikácia WEB aplikácia pre spracovanie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Posledný update stránky: 2021-01-04 12:00