Škol(MŠVVŠ SR) 31 - 92

Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Zisťované ukazovatele
:
Telovýchovné zariadenia podľa typu a vlastníctva. Vypĺňajú základné, stredné a vysoké školy.

Spravodajské jednotky: základné, stredné, vysoké školy  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia: 20. 1.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja - ZŠ a SŠ
CVTI SR Bratislava - VŠ
 
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Berta Petríková 02/69 295 601 berta.petrikova@cvtisr.sk

Súbory na stiahnutie
   
SV31_92 formulár výkazu (PDF) pre spravodajské jednotky
SMER31.DOC
SMER31.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Program
Súbory
programové vybavenie
(postup inštalácie je zhodný s výkazom V3)
pre OÚ
Posledný update stránky: 2020-04-21 08:31