Škol(MŠVVŠ SR) 16 - 01

Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Zisťované ukazovatele
:
Výkony, kapacita, zamestnanci, príjmy za stravné lístky za kalendárny rok.

Spravodajské jednotky: jedálne vysokých škôl  
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia:

20. 1.

 
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Helena Breveníková 02/69 295 625 helena.brevenikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
SV16_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER16.DOC
SMER16.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky
Posledný update stránky: 2022-05-30 13:05