85vyrocie.cvtisr.sk

Škol (MŠVVŠ SR) 5 - 95

Výkaz o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

Zisťované ukazovatele:
Počet učiteľov, ich vek, pohlavie, národnosť, kvalifikovanosť,....

Spravodajské jednotky: všetky prevádzkované školy zaradené do siete škôl
Dátum zisťovania: 15.09.2021
Spôsob vyplnenia: RIS
Gestor výkazu MŠVVaŠ SR
Kontakty - technická pomoc  helpdesk@iedu.sk
   
Výsledky zberu 2021  

KVAL2021.XLSX   

KVAL2021.PDF

výsledky zberu údajov v tabuľkách a grafoch
   
Výsledky zberu 2014  
KVAL2014.PDF
KVAL2014.XLS
výsledky zberu údajov v tabuľkách a grafoch
Výsledky zberu 2009  
KVAL2009.PDF
KVAL2009.XLS
výsledky zberu údajov v tabuľkách a grafoch
   Posledný update stránky: 2023-09-11 07:32
×