Škol (MŠVVŠ SR) 5 - 95

Výkaz o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov

Zisťované ukazovatele:
Počet učiteľov, ich vek, pohlavie, národnosť, kvalifikovanosť,....

Spravodajské jednotky: všetky prevádzkované školy zaradené do siete škôl  
Dátum zisťovania: 31.1.2014  
Spôsob vyplnenia: webaplikácia  
Termín vyplnenia: do 15.4.2014  
Gestor výkazu MŠVVaŠ SR  
     
Súbory na stiahnutie    
SV5_95.PDF
SV5_95.XLS
formulár výkazu (PDF, XLS), číselníky sú iba v xls verzii  
SMER5_95.DOC
SMER5_95.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu (WORD, PDF) pre spravodajské jednotky
     
Stránka webaplikácie    
  po ukončení zberu bola stránka znefunkčnená  
     
Kontakty    
helpdesk@iedu.sk technická pomoc  
     
Výsledky zberu z r. 2014    
KVAL2014.PDF
KVAL2014.XLS
výsledky zberu údajov v tabuľkách a grafoch  
Výsledky zberu z r. 2009    
KVAL2009.PDF
KVAL2009.XLS
výsledky zberu údajov v tabuľkách a grafoch  
     


Aktualizované 30. marca 2016

Posledný update stránky: 2016-03-30 15:07