Pokyny

Všeobecné pokyny (doc, pdf) pre vyplnenie výkazov

Pre jednotlivé výkazy sú uvedené:

 • ukazovatele, ktoré sa prostredníctvom výkazu zbierajú
 • spravodajské jednotky - školy/školské zariadenia, ktoré výkaz vypĺňajú
 • dátum zisťovania - dátum, ku ktorému sa údaje vyplnia
 • dátum doručenia - dátum, ku ktorému najneskôr doručí spravodajská jednotka vyplnený výkaz
 • miesto doručenia - miesto, kam spravodajská jednotka doručí vyplnený výkaz do dátumu doručenia
 • spôsob vyplnenia - je možný v papierovej,  elektronickej verzii príslušného formulára alebo priamo prostredníctvom príslušnej WEB aplikácie k výkazu.
  Za vyplnený výkaz nesie zodpovednosť riaditeľ spravodajskej jednotky. Pre účely archivácie sa používa len opečiatkovaný a podpísaný výkaz, preto aj vyplnený elektronický formulár je potrebné vytlačiť, opečiatkovať a poslať poštou.
 • gestor výkazu a kontaktný pracovník CVTI SR
 • Súbory na stiahnutie
  FORMULÁR - súbor typu EXCEL - elektronická verzia výkazu.
  Vo formulári sa vypĺňajú biele polia. Zelené polia sú neprístupné a zabezpečujú napočítanie príslušných položiek vo výkaze.
  Aktualizácia formulárov na rok 2019/2020 - marec 2019.

  METODICKÉ POKYNY - súbor typu WORD (PDF) s pokynmi na vyplnenie príslušného výkazu pre spravodajské jednotky a spracovateľov štatistických výkazov.
  Všeobecné pokyny (doc, pdf)určujú základné zásady vypĺňania výkazov, identifikačnej časti výkazov vrátane číselníkov a zoznam výkazov a zaria dení, ktoré sú povinné ich vyplniť. Sú určené pre všetky školy a školské zariadenia (okrem vysokých škôl, VŠ internátov a jedální).
  Aktualizácia metodických pokynov na rok 2019/2020 - máj 2019.

  PROGRAMOVÉ VYBAVENIE - pre spracovateľov (predovšetkým OÚ). Výkazy, pri ktorých programové vybavenie nie je k dispozícii, sa spracovávajú automatizovane priamo na CVTI SR Bratislava resp. prostredníctvom WEB aplikácií.
  Aktualizácia programového vybavenia na rok 2019/2020 - august 2019.
Posledný update stránky: 2019-07-26 12:45