Štatistika občianskych združení

Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie. Zber údajov za rok 2015 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje v januári 2016.

WEBOVÁ APLIKÁCIA pre vypĺňanie výkazu je dostupná na adrese http://web.uips.sk/oz
 

 

 

Posledný update stránky: 2016-03-31 12:47