Štatistika informačných centier mladých

Za účelom získavania informácií o činnosti informačných centier mladých prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie prostredníctvom štatistického výkazu Mlad (MŠ SR) 2-01 o informačných centrách mladých.

Metodické pokyny k vyplneniu výkazu Mlad (MŠ SR) 2-01 PDF (303KB)
Výkaz ICM za rok 2015 XLSX    PDF
   
Sumárny výkaz za rok 2014 PDF (711KB)
Analýza činnosti informačných centier mladých za rok 2014 PDF (1,41MB)
Adresár ICM PDF (352KB
Posledný update stránky: 2016-03-31 14:51