Deti a mládež 2009

Prehľad úspešných žiadateľov o dotáciu v rámci programov podpory ADAM v roku 2009

Podporené subjekty v rámci programu podpory ADAM 1 pdf (33kB)
Podporené projekty v rámci programu podpory ADAM 2 (okrem ICM)
Žiadatelia o dotáciu v rámci programu ADAM 2 (ICM)
Podporené subjekty v rámci programu ADAM 3


Prehľad vybraných ukazovateľov o OZ detí a mládeže k 31.12.2009

Zoznam OZ pdf (43kB)
Zamestnanci a edičná činnosť OZ
Členská základňa
Vzdelávacie aktivity
Tábory a informačný servis
Výmeny


Prehľad vybraných ukazovateľov o informačných centrách mladých k 31.12.2009

Prehľad klientov v ICM za rok 2009 pdf (42kB)
Poradenstvo ICM
podujatia a služby
Poskytovanie informácií klientom
Edičná činnosť
zamestnanci
spôsob konzultácií


Informácie o centrách voľného času podľa štatistického výkazu k 1.11.2009

Pravidelná záujmová činnosť pdf (219kB)
Členská základňa pravidelnej záujmovej činnosti
Príležitostná záujmová činnosť
Účastníci príležitostnej záujmovej činnosti
Príležitostná záujmová činnosť v sobotu a v nedeľu
Účastníci víkendovej príležitostnej
Tábory
Metodická činnosť
Poradenská činnosť


Tabuľky sú dostupné aj vo formáte xls.

Okrem štatistických údajov zbieraných priamo v rezorte školstva je ročenka doplnená aj o údaje z iných rezortov:

Demografia detí a mládeže v SR podľa stavu k 31.12.2008

Informácie o kriminalite detí a mladistvých v SR k 31.12.2009

Informácie o nezamestnanosti mládeže podľa stavu k 31.12.2009

Posledný update stránky: 2014-10-26 16:57