Športové zväzy

Ústav informácií a prognóz školstva v rámci štatistických zisťovaní za oblasť športu eviduje aj základné údaje o športových zväzoch, ktoré slúžia ako podklady pre ďalšiu analytickú činnosť. V záujme skvalitnenia našej práce a následnej obojstrannej spokojnosti žiadame zväzy o aktualizáciu údajov do 9.12.2011.

Údaje za zok 2011 je možné aktualizovať prostredníctvom webovej aplikácie.

  APLIKÁCIA NA AKTUALIZÁCIU ÚDAJOV ZA ŠZ  

 (prosíme zväzy, aby venovali pozornosť primárne časti venovanej centrám talentovanej mládeže)

používateľská príručka k aplikácii


Dotazník o športových zväzoch spolu s prílohami je dostupný aj vo verzii xls [120kB] alebo pdf [55kB].
Vypĺňajte ho prosím podľa nasledujúcich metodických pokynov: pdf [75kB]

Aktuálny adresár športových zväzov

(v prípade aktualizácie údajov nás kontaktujte na adrese milan.lucansky@uips.sk)

 

Posledný update stránky: 2014-12-10 23:17