COVID-19


INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV CVTI SR:

2022

Dodatok č. 1 k Príkazu GR č. 1/2022  l 9.2. 2022

Príkaz GR 1/2022  l 26.1. 2022


Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rešpektuje nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a všetky ďalšie prijaté opatrenia v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu a s ním spojeného ochorenia COVID-19.

Na základe aktuálne vývoja situácie rovnako prijíma interné opatrenia v záujme ochrany zdravia zamestnancov, ale aj návštevníkov CVTI SR.ĎALŠIE USMERNENIA (MŠVVaŠ SR, MZ SR, ÚVZ SR) 

   

Posledný update stránky: 2022-03-17 14:12