COVID-19

 

COVID-19


 2021

Príkaz GR 11/2021 l 29.11. 2021

Príkaz GR 10/2021 l 25.11. 2021

Príkaz GR 7/2021 l 31.5.2021      

Príkaz GR 6/2021   l 3.3.2021

Dodatok č. 1 k Príkazu GR č. 5 /2021   l 2.3. 2021

Usmernenie k predkladaniu dokladu o prekonaní ochorenia Covid-19

Príkaz GR  5/2021   l 17.2.2021

 


2020

Príkaz GR č. 9/2020 l Usmernenie pre zamestnancov k plošnému testovaniu  l 29.10.2020

ČO MÁM ROBIŤ ak ...

... som bol v úzkom kontakte s COVID-19?

... som COVID-19 pozitívny?

ÚVZ SR: Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021  l 8.10. 2020


Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rešpektuje nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a všetky ďalšie prijaté opatrenia v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu a s ním spojeného ochorenia COVID-19.

Na základe aktuálne vývoja situácie rovnako prijíma interné opatrenia v záujme ochrany zdravia zamestnancov, ale aj návštevníkov CVTI SR. 

INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV CVTI SR:


  2021

Príkaz GR 7/2021 l 31.5.2021    

Príkaz GR 6/2021  l 3.3.2021

Dodatok č. 1 k Príkazu GR č. 5 /2021  l 2.3. 2021

Usmernenie k predkladaniu dokladu o prekonaní ochorenia Covid-19

Príkaz GR  5/2021   l 17.2.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR: COVID AUTOMAT l Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie aprijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)

Príkaz GR 4/2021   l 5.2.2021

Dodatok č. 1 k Príkazu GR č. 3/2021  l 2.2.2021

Príkaz GR 3/2021  l 22.1.2021

Príkaz GR 1/2021


2020

Príkaz GR č. 9/2020 l Usmernenie pre zamestnancov k plošnému testovaniu  l 29.10.2020

Príkaz GR č. 8/2020

v súvislosti s aktuálnym nepriaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19  l 13. 10. 2020

DOTAZNÍK pre zamestnancov CVTI SR 

čestné vyhlásenie pri domácej izolácii                             

usmernenie pre správu budovy


ĎALŠIE USMERNENIA (MŠVVaŠ SR, MZ SR, ÚVZ SR) 

   

Posledný update stránky: 2021-11-29 08:22