COVID-19

 

COVID-19

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rešpektuje nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a všetky ďalšie prijaté opatrenia v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu a s ním spojeného ochorenia COVID-19.

Na základe aktuálne vývoja situácie rovnako prijíma interné opatrenia v záujme ochrany zdravia zamestnancov, ale aj návštevníkov CVTI SR.  

INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV CVTI SR: 

Príkaz generálneho riaditeľa č. 5/2020

v súvislosti s novými usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a konzília odborníkov platnýmiod 1.septembra 2020 l 31. 8. 2020

čestné vyhlásenie pri domácej izolácii                                 čestné vyhlásenie bez domácej izolácie                                 usmernenie pre správu budovy

ĎALŠIE USMERNENIA (MŠVVaŠ SR, MZ SR, ÚVZ SR) 

   

Posledný update stránky: 2020-09-23 15:47