COVID-19

 

COVID-19


2021

Príkaz GR 1/2021  l 3.1.2021


2020

Príkaz GR č. 9/2020 l Usmernenie pre zamestnancov k plošnému testovaniu  l 29.10.2020

ČO MÁM ROBIŤ ak ...

... som bol v úzkom kontakte s COVID-19?

... som COVID-19 pozitívny?

ÚVZ SR: Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021  l 8.10. 2020


Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rešpektuje nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a všetky ďalšie prijaté opatrenia v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu a s ním spojeného ochorenia COVID-19.

Na základe aktuálne vývoja situácie rovnako prijíma interné opatrenia v záujme ochrany zdravia zamestnancov, ale aj návštevníkov CVTI SR. 

INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV CVTI SR:


  2021

Príkaz GR 1/2021


2020

Príkaz GR č. 9/2020 l Usmernenie pre zamestnancov k plošnému testovaniu  l 29.10.2020

Príkaz GR č. 8/2020

v súvislosti s aktuálnym nepriaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19  l 13. 10. 2020

DOTAZNÍK pre zamestnancov CVTI SR 

čestné vyhlásenie pri domácej izolácii                             

usmernenie pre správu budovy


ĎALŠIE USMERNENIA (MŠVVaŠ SR, MZ SR, ÚVZ SR) 

   

Posledný update stránky: 2021-01-04 09:58