ACADEMIA 4/2017

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,3 MB]

ŠTÚDIE

 

Roman Kollár: Aktivity denných študentov vysokých škôl na Slovensku v kontexte zamestnania a trhu práce. str. 3 - 17.

Roman Kollár, Anna Ošípaníková: Vyššie vzdelanie ako prediktor životných podmienok. str. 18 - 29.

Andrea Čonková: Charakteristika osobnosti učiteľa ako nositeľa autority z pohľadu študentov vysokej školy. str. 30 - 39.

František Blanár: Vnímanie úrovne pripravenosti pre trh práce zo strany absolventov vysokých škôl a zamestnávateľov. str. 40 - 53.

Vladimír Strečko: Kruh sa uzátvára číslom Π. str. 54 - 62.

 

INFORMÁCIE

 

Mária Čikešová: Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2017. str. 63 - 66.

Informácie národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Zuzana Hajdu: Vedecké cukrárne a vedecké kaviarne. str. 66 - 72.

Zuzana Vetrecin Čeplíková: Zimné a vianočné obdobie s vedou. str. 73 - 77.

Marta Bartošovičová: Týždeň vedy a techniky na Slovensku. str. 78 - 84.

 

Noví profesori str. 85 - 87.

Posledný update stránky: 2019-10-25 11:04