Academia 4/2012

Obsah

 

ŠTÚDIE
Riadenie komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách

Denisa Brighton

Využitie programu Custom Publishing

Kvetoslava Rešetová

Možnosti a spôsoby výučby anatómie na lekárskej fakulte

Adriana Boleková

  

DISKUSIA
Názor na model doktorandského štúdia

Ivan Michalík

Náš knižný trh

Dušan Hovorka

 

UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY

Päťdesiat rokov univerzitného vzdelávania v ošetrovateľstve na Slovensku

Štefan Švec

Noví profesori: Zoznam vymenovaných profesorov s účinnosťou od 17. septembra 2012

  

Nové knihy do Vašej knižnice

 

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:25