Academia 4/2011

OBSAH
 
ŠTÚDIE
EuroCRIS – architekt informačných systémov vo vede
Danica Zendulková
Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe
(EUROSTUDENT IV 2008-2011)
Mária Šulanová
Názory študentov Lekárskej fakulty UK Bratislava na fajčenie
Ján Luha, Erika Macháčová
 
DISKUSIA
Veda v spoločnosti 21. storočia
Dušan Hovorka
 
UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY
Slovenská pedagogická knižnica má 55 rokov
Vladimír Grigar
Dobrá škola – časopis pre učiteľov, ktorí chcú byť lepší
Vladimír Burjan
Predstavujeme Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM
Janette Brixová, Michal Grell
Noví profesori: Zoznam vymenovaných profesorov s účinnosťou od 28. novembra 2011
 
Nové knihy do vašej knižnice

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:30