Academia 4/2010

OBSAH
 
ŠTÚDIE
Veda on-line očami používateľa
Ing. Danica Zendulková
Budúce formy a obsah pedagogického procesu
Ing. Janette Brixová, Ing. Michal Grell, PhD.
Obsahové zložky učiteľského vzdelávania
PhDr. Silvia Kontírová, PhD.
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v období globálnej ekonomickej krízy
PhDr. Ľubomíra Srnánková
Sledovanie uplatnenia absolventov v praxi
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
 
RECENZIA
Hovorka Dušan:Človek a zem v interakcii
RNDr. Peter Ružička, PhD.
 
UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY
Akademická slávnosť – Zlatá promócia
Mgr. Valéria Kocianová
 
Knihy do vašej knižnice

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:34