Academia 4/2008

OBSAH


ŠTÚDIE


Ing. Jozef Habánik, PhD.: Nová kvalita tvorby, transferu a využitia vedeckých poznatkov


prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.: Úloha univerzít vo výmene a transfére poznatkov s hospodárskou a spoločenskou praxou


prof. Ing. Anton Vrban, CSc.: Spätná väzba pri vzdelávaní


Z EMPIRICKÝCH VÝSKUMOV


RNDr. Mária Šulanová: Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe (Výsledky projektu EUROSTUDENT III)


DISKUSIA


prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., RNDr. Ivan Turnovec: Vzdelanie – to nie sú len informácie 


UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY


prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.: Pretváranie mapy európskeho vysokoškolského vzdelávania (20. výročná konferencia EAIE)


Ing. Jozef Urbánek: Pátranie po tom, kde sa to všetko začalo (k 70. výročiu vzniku Stavebnej fakulty STU v Bratislave)


Nové knihy do vašej knižnice

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:55