Academia 3/2010

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Uplatňovanie princípov bolonského procesu na pedagogických fakultách v SR

Mgr. Simona Chuguryan – prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.

Vývoj koeficientu vzdelanostnej úrovne 25-ročného a staršieho obyvateľstva na Slovensku

Ing. Michal Majtán, PhD.

 

DISKUSIA
Vedecko-popularizačná práca

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

K čemu mi to bude? aneb Milý Pepíčku...

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

 

UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY

Vedecké podujatia pre budúcich pedagógov prírodovedných predmetov

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Medzinárodná letná škola

Ing. Pavol Kita, PhD.

Slávnostné otvorenie bezbariérového prístupu do budovy Stavebnej fakulty STU

Mgr. Valéria Kocianová

 

Noví profesori: Zoznam profesorov vymenovaných s účinnosťou od 28. 6. 2010

 

NOVÉ KNIHY DO VAŠEJ KNIŽNICE

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:40