Academia 3/2009

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Rastislav Strhan: Význam bakalárskeho štúdia v praxi vysokého školstva na Slovensku

Eliška Záležaková: Schéma koncepcie študijných programov

Samuel Koróny: Vybrané aspekty efektívnosti verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2007

Michal Páleník, Monika Martišková: Absolventi vysokých škôl na trhu práce

Alojz Nociar: Alkohol, tabak a drogy u študentov vysokých škôl

 

RECENZIE

Liessmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění – Jindřich Bečvář

Štefan Švec: Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky – Rita Kováčová

Development in the Bologna Process – Ľubomíra Srnánková

 

UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY

Katarína Potoková: Životné jubileum významného slovenského architekta

Noví profesori. Zoznam profesorov vymenovaných s účinnosťou od 1. 7. 2009

 

NOVÉ KNIHY

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:44