Academia 3/2007

OBSAH

prof. Henrik Toft Jensen: Veľa univerzít na Slovensku?

RNDr. Marta Cimbáková: Štátna vedná a technická politika do roku 2015, rámcové priority

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.: Podpora slovenskému výskumu a vývoju očami ministerstva školstva

Ing. Ján Šedivý, CSc.: Agentúra na podporu výskumu a vývoja - jej poslanie, rozvoj a hlavné súčasné úlohy

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.: Postavenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja v systéme štátnej vednej politiky

Smerom k európskemu vysokoškolskému priestoru: odpoveď na výzvy v globalizovanom svete

prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD., prof. Ing. Fantišek Janíček, PhD., doc. Ing. Ján Vajda, CSc.: Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania: nové prístupy k navrhovaniu študijných programov

PhDr. Denisa Filkornová: ERASMUS oslavuje dvadsiatku

Ing. Milena Maťašovská-Tetřevová, Ing. Žigmund Maťašovský, Ing. Peter Haľko: Elektronické záverečné práce, projekt slovenských akademických knižníc

JUDr. Eduard Szattler: Aktuálne trendy ochrany autorských práv na Slovensku a v Európe

doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.: Projekt európskeho sociálneho fondu na Pedagogickej fakulte UMB v polčase realizácie

Ing. Ivan Rais: Dlhý život jedného omylu (Prijmú raz naše vysoké školy vyše sto percent 19-ročných?)

doc. MVDr. Štefan Šimko, CSc.: Zamýšľanie sa nad perspektívou slovenčiny

PaedDr. Matej Považan, CSc.: O slovách detegovať (detekovať) a detekcia

Štátne vyznamenania

Noví profesori vymenovaní prezidentom 26. 6. 2007

Metodika práce pre doktorandov, recenzia

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:04