Academia 1-2/2013

Časopis je dostupný aj vo formáte PDF [947 kB]

ŠTÚDIE

Ján Herich, Margita Kováčová: Anticipácia vývoja počtu študentov vysokých škôl

v dennej forme štúdia do roku 2025

Ján Légény, Robert Špaček: V osídlach krízy

Eva Svitačová: Globálne rozvojové vzdelávanie  na ekonomických fakultách

Mária Belešová: Relativnosť  gramotnosti v spoločenskom chápaní

Michal Majtán: Výsledky školstva v SR

DISKUSIA

Štefan Švec: Univerzita nemá poslucháčov

Dušan Hovorka, Ivan Turnovec: Vzdelanie - to nie sú len informácie

INFORMÁCIE

Dominik Blanár: Stredoeurópsky výmenný program ˗ Ceepus III

Noví profesori

KNIHY DO VAŠEJ KNIŽNICE

Posledný update stránky: 2018-02-13 10:01