Academia 1-2/2010

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Ing. Jozef Habánik, PhD.: Internacionalizácia vysokých škôl a vedeckých poznatkov

Doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.: Mladý vedec a jeho príprava na prácu v pedagogickom výskume

PhDr. Silvia Kontírová, PhD.: Asistentská prax očami prospektívnych učiteľov akademických predmetov

Ing. Dana Paľová, PhD., RNDr. Libuša Révészová, PhD.: Riešenie vedeckých projektov a inovácie vzdelávania

Mgr. Simona Chuguryan: Vývoj vysokého školstva – 1. časť

ŠTATISTICKÉ ANALÝZY

Ing. Štefánia Antalíková: Prijímacie konanie na vysoké školy v číslach a grafoch

 

DISKUSIA
Ing. Michal Majtán, PhD.: Klíma nenáročnosti na vysokých školách a vo vede na Slovensku a jej dôsledky

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.: Profesori versus profesori

 

UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY

Ing. Radislav Kendera, PhD.: Odišiel vzácny človek

RNDr. Eva Rakovská: Konferencia Inovačný proces v e-learningu

Ing. Ľubomíra Gertler, PhD.: Hradecké ekonomické dni 2010 – Ekonomický rozvoj a manažment regiónov

Ing. Mário Jurík: Medzinárodná vedecká konferencia o nových trendoch v marketingu

Ing. Pavol Kita, PhD.: Udelenie čestnej vedeckej hodnosti “doctor honoris causa”

Noví profesori: Zoznam profesorov vymenovaných s účinnosťou od 25. 1. 2010

 

NOVÉ KNIHY DO VAŠEJ KNIŽNICE

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:42