Detaily

< späť
meno Aichová, Gabriela, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
4.2 ODDELENIE REDAKČNO-TLAČIARENSKÉ
pracovisko Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
miestnosť prízemie / m. č. 38
telefón 02/69 295 220
e-mail ...@cvtisr.sk gabriela.aichova