Detaily

< späť
meno Beňo, Peter, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
2.1.2 Národné kontaktné body pre H2020 - National Contact Points
pracovisko Univerzitná 1, 010 01 Žilina
miestnosť 1. posch. / m. č. HB204 (Dátové centrum pre výskum a vývoj)
mobil +421 907 608 918
e-mail ...@cvtisr.sk peter.beno