Detaily

< späť
meno Hermanovská, Iveta, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
2.1.2 Národné kontaktné body pre H2020 - National Contact Points
funkčné zaradenie vedúca oddelenia Národné kontaktné body pre HORIZONT 2020
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 343
telefón 02/69 253 169
mobil +421 917 733 513
e-mail ...@cvtisr.sk iveta.hermanovska