Elektronické knihy vydavateľa Wiley-Blackwell

 

obálka knihy
Encyclopedia of Industrial Biotechnology: Bioprocess, Bioseparation and Cell Technology



obálka knihy
Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering



obálka knihy
Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering



obálka knihy
Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinformatics

Uvedené tituly sú dostupné v databáze Wiley Online Library.
Vzdialený prístup do databázy

Posledný update stránky: 2013-05-09 08:51