Vedecká cukráreň

Termín: 22.1.2013, 9:00

Téma: Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu
Hosť: Mgr. Martin Hajduch,PhD. -  samostatný vedecký pracovník Ústavu genetiky a biotechnológií SAV v Nitre