Detaily

< späť
meno Baničová, Barbora, Mgr., MBA
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
funkčné zaradenie finančná manažérka/odborná pracovníčka pre medzinárodné projekty,
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 343
telefón 02/69 253 166
mobil +421 917 387 325
e-mail ...@cvtisr.sk barbora.banicova