Detaily

< späť
meno Balko, Ľuboš, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 5 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
5.1 ODBOR AKVIZÍCIE A SPRACOVANIA
5.1.4 Oddelenie manažmentu vedeckých informácií
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 338
telefón 02/69 253 160
e-mail ...@cvtisr.sk lubos.balko