Detaily

< späť
meno Bednárová, Lenka, Ing. PhD.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.2 ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
2.2.1 Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
funkčné zaradenie vedúca oddelenia
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 437
telefón 02/69 253 110
e-mail ...@cvtisr.sk lenka.bednarova