Objednávka rešeršeObjednávateľ: 

Organizácia*:  

Adresa:  E-mail*:     Tel./fax: 

IČO:      DIČ / VAT: 

Meno objednávateľa*: 

 

Špecifikácia objednávky:

Požadované e-zdroje: 

Retrospektíva: 

Max. počet záznamov:      Max. cena rešerše: 

Účasť pri spracovaní rešerše:   áno:      nie: 

Podrobná špecifikácia obsahového zamerania rešerše (kľúčové slová, autor, jazyk dokumentu... logické väzby - AND, OR, NOT):

  * povinné údaje

Vyplnenú objednávku si môžete vytlačiť pred odoslaním funkciou (ikonkou) pre tlač vo vašom prehliadači.