Detaily

< späť
meno Sidorová Dudlák, Lenka, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.1 ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
3.1.1 Oddelenie popularizačných aktivít
funkčné zaradenie samostatný odborný pracovník; NCP VaT
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 342
telefón 02/69 253 127
e-mail ...@cvtisr.sk lenka.sidorova