Detaily

< späť
meno Malíčková, Denisa, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.1 ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
3.2.1 Oddelenie elektronických časopisov a multimédií
funkčné zaradenie odborná pracovníčka
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 217
telefón 02/69 253 129
e-mail ...@cvtisr.sk denisa.malickova