Detaily

< späť
meno Galbička, Ondrej, Mgr. art.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.1 ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
3.1.1 Oddelenie popularizačných aktivít
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 217
telefón 02/69 253 131
e-mail ...@cvtisr.sk ondrej.galbicka