Detaily

< späť
meno Lišháková, Galina, Mgr. art.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.2 ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
3.2.1 Oddelenie elektronických časopisov a multimédií
funkčné zaradenie redaktorka
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 216
telefón 02/69 253 130
e-mail ...@cvtisr.sk galina.cvrkalova; galina.lishakova