Detaily

< späť
meno Leontievová, Tamara, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.2 ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
3.2.1 Oddelenie elektronických časopisov a multimédií
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 216
telefón 02/69 253 130
e-mail ...@cvtisr.sk tamara.leontievova