Detaily

< späť
meno Hrubá, Zuzana. Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.2 ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
3.2.1 Oddelenie elektronických časopisov a multimédií
funkčné zaradenie šéfredaktorka portálu Veda na dosah
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 216
telefón 02/69 253 130
mobil +421 908 960 931
e-mail ...@cvtisr.sk zuzana.hruba