Slávnostné udeľovanie ocenení (tretí zľava: Ján Turňa, riaditeľ CVTI SR)

Posledný update stránky: 2012-10-08 11:49