Detaily

< späť
meno Barányiová, Alexandra, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.3 ODBOR PRE HODNOTENIE VEDY
2.3.1 Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 443
telefón 02/69 253 126
e-mail ...@cvtisr.sk alexandra.baranyiova