Detaily

< späť
meno Kurucz, Andrej, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
2.1.3 Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
pracovisko
telefón +32 471 515 484
e-mail ...@cvtisr.sk andrej.kurucz