Detaily

< späť
meno Bareán, Tomáš, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.3 ODBOR PRE HODNOTENIE VEDY
2.3.1 Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti
funkčné zaradenie vedúci oddelenia
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 443
telefón 02/69 253 205
e-mail ...@cvtisr.sk tomas.barean