Detaily

< späť
meno Stanová, Patrícia, Mgr., PhD.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.1 ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 219
telefón 02/69 253 129
mobil 0917 733 493
e-mail ...@cvtisr.sk patricia.stanova