Detaily

< späť
meno Kravjar, Július, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2.6 ODBOR ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
2.6.1 Oddelenie podpory aplikačného softvéru
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 220
telefón 02/69 253 206
mobil 0917 366 280
e-mail ...@cvtisr.sk julius.kravjar