Detaily

< späť
meno Kissová, Dáša, Bc.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
4.1 ODBOR EKONOMICKO-HOSPODÁRSKY
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 302
telefón 02/69 253 117
mobil 0918 976 307
fax 02/69 253 186
e-mail ...@cvtisr.sk dasa.kissova