Detaily

< späť
meno Hrčková, Ľudmila, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.3 ODBOR PRE HODNOTENIE VEDY
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 441
telefón 02/69 253 143
mobil 0917 366 281
e-mail ...@cvtisr.sk ludmila.hrckova