85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
služba výpožičná služba
sekcia / odbor / oddelenie / referát 5 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
5.2 ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
5.2.1 Oddelenie výpožičných služieb a ochrany fondov
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovisko všeobecná študovňa
telefón 02/222 001 34
e-mail ...@cvtisr.sk kniznica
×