Detaily

< späť
meno Bartošovičová, Marta, PhDr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.2 ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
3.2.1 Oddelenie elektronických časopisov a multimédií
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch., č. 216
telefón 02/69 253 130
e-mail ...@cvtisr.sk marta.bartosovicova