Detaily

< späť
meno Androvicsová, Gabriela
sekcia / odbor / oddelenie / referát 5 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
5.2 ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
5.2.1 Oddelenie výpožičných služieb a ochrany fondov
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť -2 posch. / č. 717 (sklad fondov)
telefón 02/69 253 157
e-mail ...@cvtisr.sk gabriela.androvicsova